Skal du bygge noe på tomta? Sjekk før du graver

Vår og sommer er høysesong for prosjekter utendørs. Skal du bygge ny terrasse, en utebod eller garasje, nytt gjerde eller sette opp en hekk? Vær oppmerksom på at det kan ligge strømkabler i bakken, som du kan treffe hvis du graver med spade, setter ned gjerdestolper, jordspyd eller jordskruer.

Tre ting du må tenke på før du begynner å grave

  1. Vær obs på kabler i bakken
    Bestill gratis kabelpåvisning for å få sjekket om det er strømførende kabler der du tenker å grave.

  2. Du har erstatningsansvar
    Det kan bli veldig dyrt for deg hvis du skader strømnettet, enten det gjelder kabler, ledninger eller nettstasjoner. Her kan du lese om erstatningsansvar.

  3. Det kan være livsfarlig å skade en kabel
    Skade på elektriske kabler kan føre til alvorlige personskader og kan være livsfarlig. Slik går du frem hvis uhellet er ute.

Det kan være livsfarlig å treffe en strømkabel og veldig kostbart for deg hvis en kabel blir skadet.

Elvia opplever dessverre mange skader og strømbrudd som skyldes graveskader på kabler, gjerdestolper og jordspyd som slås i kabler og lignende. Dette er skader som kan unngås dersom den som utfører anleggsarbeidet får utført en kabelpåvisning før arbeidet starter.

Gratis kabelpåvisning

Førstegangspåvisning av Elvias infrastruktur er gratis. Ta kontakt med Geomatikk 915 09 146, hverdager 07.00 - 16.00 (døgnåpen akuttelefon). Du kan også bestille her på ledningsportalen.no. Her kan du lese mer om kabelpåvisning.

For å unngå skader på kabler og rør, må du finne ut av hvor de ligger før du setter spaden i jorden. På Ledningsportalen.no kan du bestille kart og påvisning.

Ved en kabelpåvisning blir du gjort kjent med eventuell infrastruktur i terrenget som for eksempel strømførende kabler, rør for vann og avløp eller andre ting. I tillegg får du informasjon om sikkerhetsmessige tiltak i forbindelse med anleggsarbeidet, som reduserer risikoen for både materielle skader og personskader. Det kan være livsfarlig å treffe en strømkabel, og det kan bli veldig dyrt for deg. Husk at du har erstatningsansvar.

Video kan ikke vises

Du må godta bruk av funksjonelle cookies for å kunne spille av video.

Erstatningsansvar

Skader på Elvias infrastruktur kan medføre erstatningsansvar for skadevolder. De typiske kostnadene inkluderer utrykning- og reparasjonskostnader, samt kostnader som følge av brudd i strømleveransen (KILE). En liten skade kan fort bli veldig kostbar. Erstatningskrav fra Elvia varierer fra 30 000 til 200 000 kroner. Sett deg derfor grundig inn i hvilke forpliktelser du har som ansvarlig gravearbeider, selv om det er på din egen eiendom.

Bygge eller forandre

Har du planer om å bygge et tilbygg på huset, bygge en garasje, eller sette opp et gjerde eller en bod? Lurer du på hvordan du kan flytte stolper eller strømskap som står på tomten din?

Erstatningsansvar

Skader på Elvias strømnett som nettstasjoner, kabler og ledninger kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet. Erstatningsbeløpet og KILE-kostnaden kan bli store ved større hendelser.