Bygge eller forandre

Har du planer om å bygge et tilbygg på huset, bygge en garasje, eller sette opp et gjerde eller en bod? Lurer du på hvordan du kan flytte stolper eller strømskap som står på tomten din?

Skal du bygge noe av dette? 

  • Hus

  • Garasje

  • Gjerde / mur

  • Bod

  • Terrasse / platting

Før du setter i gang prosjektet er det en rekke ting det er lurt å sjekke først. Her finner du tips og råd til hva du må huske på hvis du vil bygge nytt, bygge på eller forandre noe på tomten din.

Vær oppmerksom på at dersom en strømkabel blir skadet ved graving kan du bli stilt økonomisk ansvarlig. Sett deg grundig inn i hvilke forpliktelser du har.

Gravemaskin. Foto

Skal du grave?

Det er viktig å tenke på at det kan ligge strømførende kabler i bakken. Skade på elektriske kabler kan føre til alvorlige personskader, strømbrudd for våre kunder og høye kostnader for skadevolder.

Strømstolpe. Foto

Flytte luftledning, kabel/skap eller stolpe?

Ønsker du å flytte på inntaksledning, legge om fra luftledning til kabel i bakken, eller kanskje du kunne tenkt deg å flytte en stolpe som står litt i veien?

Trefelling beskjæring. Foto

Trefelling og beskjæring

Som grunneier har vel de fleste et ønske om selv å bestemme og beskjære busker og trær, slik at man får det slik man vil ha det rundt seg. Men grunneiere bør også sette seg inn i hvilke installasjoner som finnes på deres eiendom.

Elvia mann og strømmast. Foto

Bygging nær elektriske ledninger og kabler

Hvis du skal bygge er det viktig å avklare alle forhold rundt strømtilknytning tidlig i byggeprosessen. Her finner du informasjon om strøm til bygninger og avstandskrav til eksisterende kraftlinjer.

Gravemaskin som river hus. Foto

Skal du rive?

Hvis du skal rive boligen din og/eller det elektriske anlegget ditt er det viktig at du tar kontakt med Elvia i god tid.

Grøft i hagen. Foto

Teknisk beskrivelse av kabelgrøft

Det er spesielle regler som gjelder for hvordan kabler skal ligge i grøftegrunnen, og den som er ansvarlig for anleggsarbeidet må påse at kablene blir lagt i henhold til gjeldende krav.

Sette opp et gjerde, en mur eller hekk / busker?

Elvia må ha fri tilgang til kabler som ligger på tomten ved eventuelle feil eller vedlikehold. Dersom du ønsker å sette opp en mur eller en hekk hvor det ligger kabel i bakken, kan du spørre Elvia om kabelen kan flyttes.

Endre det elektriske inne i boligen?

Har du behov for å endre på eksisterende elektrisk anlegg inne i boligen din, som for eksempel å flytte på eller skifte sikringsskap, kontakter du en autorisert elektroinstallatør for å få hjelp.

Lade elbil i garasjen?

Når man skal bygge garasje innebærer det ofte å installere ladeboks for elbil. Ta kontakt med elektriker slik at ladeboks kan monteres, eventuelt sette inn en egen sikringsboks.

Dersom elbillading ikke kan gjøres om natten (når strømbehovet er lavt), kan det være at elbillading gir høyere effektbehov, det vil si at strømkapasiteten hos deg kanskje ikke er høy nok. Hvis sikringer skal økes, må dette søkes om til Elvia via elektriker slik at vi kan sjekke om det er kapasitet tilgjengelig i strømnettet. Her kan du se et priseksempel og hvordan du bør gå frem dersom du må øke kapasiteten.

Strøm i boden?

Hvis du trenger strøm i boden, må du kontakte elektriker for faglig utføring av dette.

Når trenger du å kontakte Elvia?

Vårt kundesenter kan svare på spørsmål om planer for strømforsyningen til nye utbyggingsområder, omlegging eller flytting av eksisterende nett, tilknytningspunkt for nye anlegg, samt nye tilknytninger og ombygginger som medfører økning av overbelastningsvern. De kan også svare på spørsmål om endring fra 1-fase til 3-fase og omlegging fra luftlinje til kabel med og uten overbelastningsvern.

Arbeid nær strømlinjer

En sikker strømforsyning er avhengig av at linjenettet kontrolleres jevnlig og effektivt. Ny teknologi gjør både kontroll og vedlikehold enklere. Vi bruker både helikopter og droner for å forenkle arbeidet.

Erstatningsansvar

Skader på Elvias strømnett som nettstasjoner, kabler og ledninger kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet. Erstatningsbeløpet og KILE-kostnaden kan bli store ved større hendelser.