Bygge eller forandre

Har du planer om å bygge et tilbygg på huset, bygge en garasje, eller sette opp et gjerde eller en bod? Lurer du på hvordan du kan flytte stolper eller strømskap som står på tomten din?

Skal du bygge noe av dette? 

  • Hus

  • Garasje

  • Gjerde / mur

  • Bod

Før du setter i gang prosjektet er det en rekke ting det er lurt å sjekke først. Her finner du tips og råd til hva du må huske på hvis du vil bygge nytt, bygge på eller forandre noe på tomten din.

Skal du grave?

Det er viktig å tenke på at det kan ligge strømførende kabler i bakken.
Kabelpåvisning er gratis. Spør først, grav etterpå.

Strømkabler i bakken utgjør en stor risiko og kan føre til alvorlige personskader, strømbrudd og høye kostnader. Du kan bestille en gratis kabelpåvisning på ledningsportalen.no. Dersom en strømkabel blir skadet ved graving kan du bli stilt økonomisk ansvarlig. Mer om erstatningsansvar.

Flytte en stolpe eller et kabelskap?

Har du en strømstolpe eller et kabeskap som står i veien når du skal bygge eller grave på tomten din? Da kan du ta kontakt med Elvia direkte.

Skal du felle trær i hagen?

Hvis treet står på din egen eiendom, kan du felle selv - men vær oppmerksom på at du kanskje må ha tillatelse fra kommunen og eventuelt andre før du starter.

Husk at du selv er ansvarlig både for din egen sikkerhet og for at trefellingen ikke skader våre linjer. Dersom du ønsker profesjonell hjelp til trefelling, kan du kontakte en av våre samarbeidspartnere innen trefelling og linjerydding. Mer om trefelling og beskjæring her.

Mann med motorsag. Foto

Avstand til strømførende linjer eller kabelskap

Vær oppmerksom på at det er avstandskrav til strømførende linjer og kabelskap hvis du skal bygge eller endre noe på egen eiendom. Kontakt Elvia for å få vite mer om avstandskravene der du bor.

Legge luftstrekk i bakken?

Hvis du ønsker å få kabelen lagt i bakken og ikke skal gjøre noen endringer på det elektriske anlegget, kan du ta kontakt med Elvia direkte.

Sette opp et gjerde, en mur eller hekk / busker?

Elvia må ha fri tilgang til kabler som ligger på tomten ved eventuelle feil eller vedlikehold. Dersom du ønsker å sette opp en mur eller en hekk hvor det ligger kabel i bakken, kan du spørre Elvia om kabelen kan flyttes.

Skal du rive boligen?

Hvis du skal rive boligen, må du ta kontakt med Elvia i god tid før rivejobben skal begynne. Send rivemelding her, eller les mer om riveprosjekter først.

Kabelgrøft

Man kan faktisk grave kabelgrøft selv, men vær oppmerksom på at det skal gjøres på riktig måte – og dokumenteres godt underveis. Her kan du lese mer om hvordan det skal gjøres.

Lade elbil i garasjen?

Når man skal bygge garasje innebærer det ofte å installere ladeboks for elbil. Ta kontakt med elektriker slik at ladeboks kan monteres, eventuelt sette inn en egen sikringsboks.

Dersom elbillading ikke kan gjøres om natten (når strømbehovet er lavt), kan det være at elbillading gir høyere effektbehov, det vil si at strømkapasiteten hos deg kanskje ikke er høy nok. Hvis sikringer skal økes, må dette søkes om til Elvia via elektriker slik at vi kan sjekke om det er kapasitet tilgjengelig i strømnettet. Her kan du se et priseksempel og hvordan du bør gå frem dersom du må øke kapasiteten.

Strøm i boden?

Hvis du trenger strøm i boden, må du kontakte elektriker for faglig utføring av dette.

Når trenger du å kontakte Elvia?

Vårt kundesenter kan svare på spørsmål om planer for strømforsyningen til nye utbyggingsområder, omlegging eller flytting av eksisterende nett, tilknytningspunkt for nye anlegg, samt nye tilknytninger og ombygginger som medfører økning av overbelastningsvern. De kan også svare på spørsmål om endring fra 1-fase til 3-fase og omlegging fra luftlinje til kabel med og uten overbelastningsvern.

Arbeid nær linjer

En sikker strømforsyning er avhengig av at linjenettet kontrolleres jevnlig og effektivt. Ny teknologi gjør både kontroll og vedlikehold enklere. Vi bruker både helikopter og droner for å forenkle arbeidet.

Skal du rive boligen din eller det elektriske anlegget?

Hvis du skal rive boligen din og/eller det elektriske anlegget ditt er det viktig at du tar kontakt med Elvia i god tid. Behandlingstiden på rivemeldinger varierer alt i fra 30 dager til 1 år, avhengig av størrelsen på rivejobben.

Skal du oppgradere det elektriske anlegget?

Er det på tide å oppgradere det elektriske anlegget i boligen din? Det er begrenset hva du har lov til å gjøre selv, og hva du må overlate til en faglært elektriker. Her er en oversikt over hva du faktisk kan gjøre selv.