Flytte stolpe, kabel, skap eller legge luftstrekk i bakken

Ønsker du å flytte på inntaksledning, grave ned luftledning, eller kanskje du kunne tenkt deg å flytte en stolpe som står litt i veien? Her finner du priser på hva det koster.

Vil du flytte på for eksempel en stolpe eller et fordelingsskap som står på din eiendom? I slike tilfeller må du kontakte oss. Det er stor sannsynlighet for at Elvia har tinglyste rettigheter og gode grunner for nåværende plassering. Vi ønsker å være positive og fleksible dersom det er mulig å endre plasseringen - men vær oppmerksom på at større endringer som kunden tar initiativ til, kan medføre at kunden må betale anleggsbidrag.

Har du en strømstolpe eller et kabeskap som står i veien når du skal bygge eller grave på tomten din? Da finner du priseksempler på hva det vil koste for eksempel å flytte et fordelingsskap (kabelskap) eller en stolpe på din eiendom.

flytte kabelskap elvia. illustrasjon

Flytte fordelingsskap/kabelskap

Ønsker du å flytte et fordelingsskap (kabelskap) på din eiendom?

flytte strømmast elvia. Illustrasjon

Flytte en strømstolpe

Har du en strømstolpe som står i veien når du skal bygge eller grave på tomten din?

kabel til nytt hus. illustrasjon

Strømkabel til ny bolig

Ønsker du å legge strømkabel til ny bolig? Her finner du eksempel på hva det kan koste deg.

Kabelgrøft. Illustrasjon

Legge luftledning i bakken

Hvis du lurer på muligheten for å få lagt luftnett i bakken, kan du ta kontakt med Elvia. Vær oppmerksom på at kostnader for arbeid, kabel og nødvendig materiell må du dekke selv.

flytte strøm kabel elvia. illustrasjon

Flytte en strømkabel på tomten

Har du en strømkabel i bakken som kommer i konflikt når du skal bygge eller grave på tomten din?

Bestill alltid kabelpåvisning før du starter

Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter. Bestill gratis kabelpåvisning her.

Elektrisk anlegg inne i boligen

Har du behov for å endre på eksisterende elektrisk anlegg inne i boligen din, som for eksempel å flytte på eller skifte sikringsskap, kontakter du en autorisert elektroinstallatør for å få hjelp.

Arbeid nær strømlinjer

En sikker strømforsyning er avhengig av at linjenettet kontrolleres jevnlig og effektivt. Ny teknologi gjør både kontroll og vedlikehold enklere. Vi bruker både helikopter og droner for å forenkle arbeidet.

Erstatningsansvar

Skader på Elvias strømnett som nettstasjoner, kabler og ledninger kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet. Erstatningsbeløpet og KILE-kostnaden kan bli store ved større hendelser.