Spørsmål og svar om smart forbruk

Vi har samlet noen spørsmål og svar om smart forbruk. Her kan du blant annet finne svar på hva en AMS-måler er, hva som bruker mest strøm, hvordan du kan spare strøm og hva HAN-porten er.

Hva er en AMS-måler?

AMS-måler er strømmåleren din. Forkortelsen "AMS" står for "avanserte måle- og styringssystemer" men ofte brukes også begreper som "smarte strømmålere", "automatisk strømmåler" eller "automatisk måleravlesing". AMS-målerne gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk. Vil du lese flere fordeler med AMS-måleren?

Kan jeg stole på at måleren min teller riktig forbruk? 

AMS-målere går gjennom grundige tester og kontroller før de installeres hos deg. De er underlagt strenge regelverk og må tilfredsstille en rekke krav. Du kan derfor stole på at strømmåleren viser riktig forbruk. Mange av kravene er fastsatt av Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), mens krav som gjelder målerens nøyaktighet er fastsatt av Justervesenet.

Hva er HAN-port?

HAN eller HAN-port står for «Home Area Network» og er en egen fysisk utgang på AMS-måleren – den nye automatiske strømmåleren i sikringsskapet ditt. Data fra HAN-porten kan brukes til å optimalisere løsninger for smarthjem eller følge opp eget forbruk.

Hvordan åpner jeg HAN-porten?

For å åpne HAN-porten kan du logge inn på Min side og bestille dette. Etter at du har bestilt åpning av HAN-porten tar det normalt en time før du vil motta data til ditt tilkoblede ekstrautstyr. 

Tilbyr Elvia ekstrautstyr for HAN-port?

Nei, Elvia tilbyr ikke utstyr for strømstyring eller smarthjem-tjenester. Dette må du bestille hos andre, uavhengige aktører. Det finnes mange aktører som tilbyr enkle løsninger som er enkle å koble til. På sidene til Norsk elektroniske komite finner du godkjente leverandører som tilbyr dette.

Hva er et normalt strømforbruk?

Gjennomsnittlig strømforbruk for fire boligtyper basert på årsforbruk.

 • Våningshus: 30 997 kWh.

 • Enebolig: 25 776 kWh.

 • Rekkehus: 17 090 kWh.

 • (Blokk)leilighet: 10 899 kWh.

Hvis du bruker mer eller mindre enn gjennomsnittet til din boligtype er det ikke nødvendigvis slik at du ikke har et normalt strømforbruk. Gjennomsnittet er ment for å gi en viss pekepinn på hvordan forbruket kan se ut for din husstand. 

Hva bruker mest strøm?

Hvordan forbruket fordeler seg i norske hjem varierer, men med et normalt strømforbruk ser det slik ut: 

 • Oppvarming: 50-60 %

 • Varmtvann: 20 %

 • Elektriske apparater: 15 %

 • Belysning: 10 %

Hvordan kan jeg spare strøm?

Du kan spare strøm ved å:

 • senke innetemperaturen

 • være bevisst på bruken av varmtvann

 • hindre varmetap

 • spare strøm med gode vaner

 • bytte lyspærer

 • bytte oppvarmingskilde

Vil du lese mer om tipsene ovenfor?

Kan jeg produsere min egen strøm? 

Ja, det kan du! Stadig flere ser fordelene av å produsere egen strøm. Den vanligste produksjonskilden for privatpersoner er et solcelleanlegg som omdanner solenergi til elektrisk energi. Det gir deg muligheten til å produsere din egen bærekraftige strøm i mange tiår fremover, som kommer både deg og miljøet til gode. 

Hvordan går jeg frem for å produsere min egen strøm?

For å kunne produsere din egen strøm må du blant annet ta kontakt med en godkjent elektroinstallatør for å sjekke om din bolig er egnet for solenergiproduksjon. i tillegg bør du sjekke med kommunen om du trenger tillatelse for å installere solcellepanel. Du kan lese mer om hva som må til for å produsere din egen strøm her. 

Kan jeg selge overskuddsstrømmen?

Ja, du kan selge overskuddsstrømmen du produserer. Overskuddsstrømmen må du selge til en strømleverandør, Elvia har ingen avtale om kjøp av overskuddsstrøm. Når du har fått på plass solcellepanel er det derfor viktig at du inngår en avtale med din strømleverandør om kjøp av overskuddsstrøm.

Jeg har ikke AMS-måler, hvordan får jeg den? 

Hvis du ønsker å få AMS-måleren installert, kan du ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg.

Jeg har den gamle måleren, hvordan kan jeg levere måleravlesning?

Hvis du ikke har fått installert den nye AMS-måleren må du fortsatt levere måleravlesning til Elvia den 1. hver måned. Her finner du oppskrift for hvordan du leverer din avlesning.