Hva er plusskunde hos Elvia?

Lurer du på hva vil det si å være plusskunde hos Elvia? Det får du svar på her.

De aller fleste nettselskaper gir deg muligheten til å bli det vi i kraftbransjen kaller plusskunde – også Elvia. La oss se nærmere på hva det faktisk betyr å være plusskunde.

Hva er en plusskunde?

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er en plusskunde en nettkunde som både bruker og produserer elektrisitet. Skal du bli plusskunde hos Elvia krever det derfor at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med egenprodusert kraft. Den vanligste måten å produsere strøm på er ved å installere solceller. Andre alternativer er å ha et mikrokraftverk eller sette opp en vindturbin.

Den egenproduserte strømmen kan du selge tilbake til strømselskapet når du har overskudd – så lenge effekten ikke overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke selge strøm til noen andre enn en kraftleverandør, og du er selv ansvarlig for å tegne avtalen om salg av overskuddsstrøm. Sørg for å velge en strømleverandør som håndterer både produksjon og forbruk. 

Må en plusskunde betale nettleie? 

Som plusskunde betaler du ikke nettleie for den strømmen du produserer og leverer inn til strømnettet. Men du betaler fortsatt vanlig nettleie for netto strømbruk – altså den strømmen du må kjøpe fra nettet i de periodene du trenger det. 

Innmating av overskuddsproduksjon

Den mengden strøm en plusskunde selv forbruker vil variere over tid. I de perioder plusskundens strømproduksjon er større enn det kunden selv bruker, vil denne overskuddsproduksjonen mates inn i nettselskapets distribusjonsnett. Nettselskapet tarifferer denne overskuddsproduksjonens bidrag til reduserte nettap, se prisoversikt.

Vil du produsere egen strøm?

De fleste som ønsker å produsere egen strøm velger solceller på taket, som omdanner solenergi til elektrisk energi. Bor du i Oslo, Innlandet, Akershus eller Østfold må du inngå en tilknytnings- og nettleieavtale med Elvia. 

Husk at en godkjent elektroinstallatør må sørge for at solcelleanlegget monteres og kobles til riktig – og at anlegget meldes inn til Elvia i god tid før arbeidet utføres. Elvia må deretter sjekke om det oppfyller de tekniske kravene for å bli plusskunde. Disse kravene sikrer at plusskundeanlegget ikke bidrar til redusert spenningskvalitet i strømnettet. 

Støtteordninger

Det finnes ulike støtteordninger for de som produserer egen elektrisitet, blant annet fra Enova. Du kan også sjekke om kommunen din har tilsvarende tilbud.
Trenger du dokumentasjon fra Elvia i forbindelse med en støttesøknad? Bestill bekreftelse på ditt prosument- eller plusskundeforhold her.

Automatiske prosesser gjør det enkelt 

Ny teknologi gjør det i dag ganske enkelt å både bli og være en plusskunde. For å kunne sende overskuddsstrømmen ut i nettet, må du ha installert en smart strømmåler, en AMS-måler. Forbruksdata fra AMS-måleren samles kontinuerlig inn hos datasentralen Elhub, og den strømmen du ikke bruker går tilbake til strømnettet. Slik går alt automatisk – og du slipper faktisk å gjøre noe selv etter at anlegget er installert og godkjent. 

Oppfyller du ikke kravene om å bli plusskunde?

Du kan både ha produksjon og forbruk av strøm uten å være plusskunde, og den vanligste grunnen er da at du leverer mer enn 100 kW. Da anses du for å være en egen kraftprodusent og må følge andre vilkår, som at du blant annet må betale innmatingstariff på den produksjonen som mates ut på nettet. Da vil det i så fall gjøres egne avtaler ved oppstart. 

Da anses du for å være en prosument og må betale et fastledd for innmating. Dette tariffleddet avregnes ut fra produksjonskildens «midlere årsproduksjon», det vil si gjennomsnittlig årlig innmating til nettet.

Har du flere spørsmål om det å være plusskunde? Ta kontakt med oss